വുമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് -ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്

  • Home
  • News and Events
  • വുമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് -ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്
  • May 30, 2024

വുമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് -ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്

അമല ഗ്രാമ കൈപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ വുമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് 64-)0  നമ്പർ  അംഗനവാടിയിൽ വെച്ച് 30/05/2024 രാവിലെ 11:00 മണിക്ക് ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു. അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് സൈക്കാട്രി വിഭാഗം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്  നിജി വിജയൻ വിഷയ അവതരണം നടത്തി.