ഗ്ലോബൽ ഫാറ്റി ലിവർ ദിനം നടത്തി

  • June 13, 2024

ഗ്ലോബൽ ഫാറ്റി ലിവർ ദിനം നടത്തി

അമല മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ  - ഗ്ലോബൽ ഫാറ്റി ലിവർ  ദിനാചരണത്തിന്റെ  ഉദ്ഘാടനം റവ. ഫാ.ജൂലിയസ് അറക്കൽ നിർവഹിച്ചു. ജോയിൻ ഡയറക്ടർ ഫാ. ഡെൽജോ പുത്തൂർ, ഗ്യാസ്ട്രോളജി മേധാവി ഡോ. റോബർട്ട്‌   പനയ്ക്കൽ , ഡോ. സോജൻ ജോർജ്,ഡോ. അനൂപ്  ജോൺ, ഡോ.രജിനി ആന്റണി എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ  നടത്തി, തുടർന്ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി ഫൈബർ  സ്കാൻ നടത്തി.