അമല ആയുര്‍വ്വേദാശുപത്രി ചാപ്പല്‍ വെഞ്ചരിച്ചു

  • Home
  • News and Events
  • അമല ആയുര്‍വ്വേദാശുപത്രി ചാപ്പല്‍ വെഞ്ചരിച്ചു
  • March 20, 2023

അമല ആയുര്‍വ്വേദാശുപത്രി ചാപ്പല്‍ വെഞ്ചരിച്ചു

റൂബി ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അമല ആയുര്‍വ്വേദാശുപത്രിയുടെ വെഞ്ചരിപ്പ് കര്‍മ്മം ദേവമാതാ പ്രൊവിന്‍ഷ്യാള്‍ ഫാ.ഡോ.ഡേവിസ് പനയ്ക്കല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. എല്ലാ ഗുണനിലവാരസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കി സേവനപാതയില്‍ മുന്നേറുന്ന ആയുര്‍വ്വേദാശുപത്രിയെ പ്രൊവിന്‍ഷ്യാള്‍ പ്രശംസിച്ചു. അമല
ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.ജൂലിയസ് അറയ്ക്കല്‍, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍
ഫാ.ഷിബു പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.